Khamis, 28 Ogos 2008

Pengenalan Panitia PSI


Panitia PSI BRaInS
mula ditubuhkan di SBPIBR pada tahun 2003. Ia terdiri daripada dua orang ahli sahaja iaitu Pn. Junaidah bt. Awang dan Pn. Hindun bt. Adam. Pn. Junaidah bt. Awang dilantik sebagai Ketua Panitia dan Pn. Hindun bt. Adam sebagai Setiausaha Panitia.